Melding til alle jordboere!

På tross av Korona-situasjonen er vi fortsatt operative. Vi tar alle forhåndsregler for å beskytte våre ansatte og kunder, og de fleste av oss har derfor hjemmekontor. Trykkeriet er fortsatt i drift, men med noe redusert kapasitet.

I tider som disse er det mange som kjenner på uforutsigbarhet og følelsen av å miste kontrollen. Oss inkludert. Til tross for det, er det også mange som blir tvunget til å tenke nytt. Vi imponeres av alle de som ser muligheter i denne vanskelige situasjonen. For noen kan det bety å ruste opp markedsmateriell, nettsider og digitale strategier. Vi står klare dersom du har behov for vår hjelp.

Ta vare på hverandre!

Har din bedrift behov for design som imponerer, konverterer og inspirerer?