Vi designer etter 3 prinsipper:

Helhetlig, strategisk og brukervennlig

Hvilket problem eller utfordring skal designet løse for deg?

For noen handler det om at nettsiden deres er lite brukervennlig. Andre har utfordringer med å skille seg ut blant konkurrenter. Uansett hva slags utfordring du har, så hjelper vi mer enn gjerne til med at nettopp du skal lykkes med dine mål.

Sammen tenker vi strategisk og kreativt.

Hva er du god på?

Dette er vi gode på:

Logo og visuell profil

Nettsider

Butikkmateriell

Redaksjonell design

Kampanjer

Fotografering

Illustrasjon

Film

Ta gjerne en titt på våre arbeider

Asset 3

Slik skapes de beste designløsningene:

Vi starter med innsikt og idéutvikling
(og en god kopp kaffe)

For at vi skal kunne hjelpe deg med å lage en best mulig designløsning, trenger vi å bli kjent med deg og skaffe oss mest mulig innsikt rundt din bransje og problemstilling. En kopp kaffe kan være en fin start sånn sett.

Vi mener at gode kundeforhold skaper de aller beste løsningene, og de gode idéene kommer gjerne på kreative workshops eller i en arbeidslunsj sammen med deg.

Vi fortsetter med konseptutvikling og brukertesting

Etter den innledende fasen, er det på tide å manifestere de beste idéene. Den beste måten å gjøre det på, er å tenke ut et helhetlig konsept, slik at vi får testet om idéen vil fungere slik vi ønsker.

Og hvem tester vi løsningen på? Selvsagt de som skal bruke tjenesten eller produktet ditt. Det hjelper ikke om vi eller du er skikkelig fornøyd med konseptet, hvis ikke målgruppen skjønner bæret av hva vi har utviklet.

Så er det tid for designutvikling

Designet skal løse oppgaven, og svare på problemstillingen.

Etter konseptutvikling og brukertesting sitter man igjen med én eller to retninger man ønsker å jobbe videre med. Vi arbeider med typografi og visuelle elementer, eksperimenterer med form, farge, formater og komposisjon. Designet skal møte en del krav til universell utforming, og det bør være en løsning som er mest mulig bærekraftig.

Design oppfattes subjektivt, så for å sikre oss at designet treffer målgruppen brukertester vi nok en gang. Når vi tester er det viktig at vi tester i riktig miljø. Skal vi designe pakningsdesign for en ost, ønsker vi for eksempel å kjøre brukertest i… Ja du gjettet riktig: i ostedisken.

Når vi er 100% sikre på at vi har utviklet en designløsning som svarer på den problemstillingen som lå til grunn for oppgaven, da ordner vi selvsagt alle filer og tenkelige formater og sender til deg. Vi kan også utarbeide designmanual, slik at all kommunikasjon fremstår helhetlig og med en tydelig avsender.

Visste du at?

Undersøkelser viser at design brukt som strategisk virkemiddel bidrar til:

  • Økt omsetning

  • Tilgang til nye markeder

  • Mer oppmerksomhet fra markedet

  • Større stolthet blant ansatte

Har din bedrift behov for design som imponerer, konverterer og inspirerer?