Boken “Prosjektledelse i Norge gjennom 50 år”

Norsk Forening for Prosjektledelse ønsket å publisere en bok i forbindelse med foreningens 50 års-jubileum. Hensikten med boken var å samle og dokumentere hvordan faget prosjektledelse ble benyttet de siste 50 år og hvordan det utviklet seg underveis.

Boken er forfattet av 19 forskjellige personer som selv har jobbet i prosjektene og dermed kan sikre en detaljrikdom og presisjon til historien. Vi gikk flere runder for å lande et godt design. Til slutt landet vi på et design og et bokoppsett som passer til NFPs visjoner, målgruppe og budskap.

Norsk Forening for Prosjektledelse (NFP) er en medlemsbasert forening, stiftet i 1968, som arbeider for å fremme faget prosjektledelse i Norge. Foreningen har både bedriftsmedlemmer og personlige medlemmer.

Flere prosjekter