Grafisk profil for Modum Kommune

Modum er en kommune i Buskerud fylke. Den grenser i nord til Krødsherad og Ringerike, i øst til Hole og Lier, i sør til Øvre Eiker, og i vest til Sigdal. Modum kommune dekker 517 km² og hadde pr. 1. januar 2009 12 872 innbyggere.

Flere prosjekter