I dagens digitaldominerte markedsføringslandskap kan det være lett å overse noen viktige krav til filer som skal benyttes til storformat print. Nedenfor er noen tips som hjelper deg med å unngå de vanligste fallgruvene. Bruk disse tipsene for å sikre deg at du får riktig trykk første gang.

1. Bruk kontraster

Storformat kommunikasjon benyttes gjerne på arenaer der mottaker er i farta. Det krever at budskapet kan oppfattes raskt. Velg derfor bilder, farger og fonter som gir kontraster til hverandre. Tilpass også budskapet med et balansert design med god vekting av de ulike elementene.

2. Om mulig – bruk vektorbilder

Vektorgrafikk fungerer annerledes enn JPEG og andre såkalte Bitmap-formater. Mens Bitmap-bilder består individuelle piksler som er tildelt en fast posisjon og fargevalg, består vektor av former, linjer og farger som er definert av matematiske ligninger. Dette betyr at uansett hvor stort du skalerer et vektorbilde så blir det det skarpt. Bitmap-bilder får derimot en utydelig gjengivelse når de de skaleres for stort. En annen fordel med vektorgrafikk er at filstørrelsene er mindre enn tilsvarende Bitmap-bilder.

3. Velg riktige fonter

Storformat kommunikasjon skal sees på avstand. Det betyr at du må velge riktige fonter, ikke bare for et appellerende design, men også for lesbarhet. For å teste om fonten du har valgt har god lesbarhet, kan du gå vekk fra skjermen og lese teksten fra avstand. Spør gjerne også kollegaer om de kan oppfatte budskapet med «avstandsøyne», uten å fokusere på del for del for del. Eksempler på fonter som er enkle å lese i hvilken som helst størrelse er: Arial, Georgia, Times New Roman, Trebuchet og Verdana.

4. Benytt farger som gir kontraster og husk CMYK!

Som med fonter er visningsavstand viktig å ta hensyn til når du velger farger. Velg en bakgrunnsfarge som skiller seg fra tekst og grafikk slik at mottaker enkelt kan lese teksten. Det kan lønne seg å benytte en enkel fargepalett. I de fleste tilfeller vil to eller tre farger være tilstrekkelig. Husk også å benytte CMYK-farger i stedet for RGB-fargepaletten. RGB har flere farger, men trykkmaskinene bruker CMYK-farger. Ved å bruke CMYK, sikrer du at du får mer lik fargegjengivelse på trykk som på din skjerm.

5. Sørg for riktig balanse i designet

Bannere, skilt og plakater har alle en ting til felles: De er ment å bli lest og absorbert raskt når folk beveger seg forbi dem. For å sikre at flest mulig oppfatter budskapet, må du holde mengde grafikk og tekst på et nivå som kan absorberes på tiden mottaker bruker til passeringen. Men hvis du ønsker å ta tak i folks oppmerksomhet, bør ikke designet ditt være for sparsomt heller. Oppretthold god plass rundt hvert grafikkelement, slik at du ikke overbelaster mottaker med informasjon. Overskrifter bør være korte. Benytt enkle setninger slik at poenget raskt kommer fram.

6. Husk bleed!

Materialet som banneren trykkes på er større enn det endelige nettoformatet fordi printeren ikke kan trykke helt ut til kanten av materialet. Derfor trykker vi på et større format og skjærer til banneren til slutt. Som designer må du derfor legge på 3 – 5 mm «bleed» på siden av nettoformatet slik at vi har en sikkerhetsmargin når banneren skjæres. Fyll designet med bakgrunnsfargen din, eller la bildet i bakgrunnen gå 3 – 5 mm utenfor skjærmerkene på dokumentet.

Ikke nøl med å ta kontakt med oss om du har flere spørsmål knyttet til design eller produksjon av storformat trykksaker!