Enhver bedrift kan dra nytte av å ha en innovativ bedriftskultur. Dette trenger ikke å bety at du skal ønske at dine ansatte løper jublende inn døren hver morgen klokken halv fem for å ta tak i dagens arbeidsoppgaver. Det kan like gjerne bety at du ønsker at dine ansatte skal føle at de gjør et viktig stykke arbeid for noe større enn seg selv.

Det kan handle om selvrealisering, eller det kan handle om å skape noe sammen. Uansett innfallsvinkel vil en innovativ bedriftskultur kunne omsettes direkte i økt fortjeneste, økt trivsel og mindre negativ energi på arbeidsplassen.

Kultur bygges fra toppen og ned

Bedriftskultur bygges fra toppen og ned. Det betyr at ledergruppene i bedriften må leve kulturen de vil innstille. Tomsnakk vil ikke skape varige endringer. Vis i praksis hvilken kultur du vil bygge, og det er sannsynlig at dette vil dryppe nedover i systemet.

Ingenting er verre enn en leder som forteller hvordan han eller hun ønsker at bedriften skal oppleves, for så å gjøre det stikk motsatte. Dette vitner om mangel på innsikt, både i egen oppførsel og hvordan denne påvirker andre i bedriften. Ved å være en pådriver for innovasjon, kreativitet og gjennomføringskraft vil du som leder styrke mulighetene for å lykkes med kulturarbeidet.

Skap et inspirerende arbeidsmiljø, både fysisk og mentalt

Finnes det noe kjedeligere enn hvite strievegger? Se rundt deg. Ta en tur ned korridoren. Stikk innom de ansattes kontor. Hvordan ser det ut? Er det kjedelig interiør? Still deg så følgende spørsmål:

«Hvor inspirerende, på en skala fra 1 til 10, er det å sitte på dette kontoret dag ut og dag inn, år etter år?»

Hvis svaret er under 6, så må noe gjøres. Du bør oppfordre ansatte til å henge opp bilder, tilby å leie inn noen til å male veggene, bytt ut slitte møbler og få inn noen grønne planter. Et inspirert sinn er et produktivt sinn. Hvis en ansatt kjeder seg i omgivelsene sine, så går dette raskt ut over arbeidsgleden.

På samme måte kan arbeidsverktøy som gjør jobben lettere, mer automatisert eller morsommere også hjelpe på inspirasjonen. Tenk nøye gjennom hvilke kjedelige manuelle prosesser det er mulig å automatisere. Kanskje har du allerede nå tanker om hvordan dine ansatte kan bruke tiden sin på en mer kreativ måte bare disse oppgavene kunne blitt gjort mer effektivt?

Ikke drep ideer under en brainstorm

Hvis dere ofte har idémyldringer for å komme opp med nye strategier, så bør dere innføre visse regler. Det skal ikke være lov til å kritisere en idé under det første stadiet av en brainstorm. Her skal alle ideer få komme på bordet, og INGEN idé er for dum til å skrives ned. Gjør raske notater og ikke hold noe tilbake.

Det er fort gjort å slå i hjel kreativiteten hvis man begynner å komme med konstruktiv kritikk mot ideer i denne fasen. Plutselig begynner man å bli kritisk til egne tanker, og så tør man ikke å foreslå ideer i frykt for å bli nedstemt.

Hvor mange sprø ideer har vært med på å bygge store firmaer og endre verden? Hvor mange «fornuftige» ideer har gjort det samme? Innfør 100 % åpenhet i den første fasen av en idémyldring, og du kommer til å se at innovasjonsnivået går i taket.

Først i neste fase kan man sette seg ned for å forkaste ideer og bygge videre på de som er gode. Ikke ta på deg de kritiske brillene før dere har kommet dit.

Vær komfortabel med å være ukomfortabel

Det er kanskje en klisjé, men det er utenfor komfortsonen man vokser. Det samme kan sies om innovasjon og kreativitet. Elon Musk sa en gang følgende:

«Jeg vil ikke si at jeg er fryktløs. Faktisk så føler jeg ofte på sterk frykt. Men hvis det jeg gjør er viktig nok, så overstyrer jeg bare frykten.»

Innovative mennesker lar frykten eksistere, men de lar den ikke diktere valgene de tar. Gå inn i situasjoner der du ikke er så komfortabel. Utforsk nye områder eller måter å gjøre ting på.

Kanskje snubler du rett inn i innovasjonens gullgruve.

Belønn lærevillighet, nysgjerrighet og fremoverlenthet

Innovasjon kommer gjerne når man klarer å koble sammen ideer som i utgangspunktet ikke ser ut til å ha så mye med hverandre å gjøre. Ved å oppfordre til nysgjerrighet og lærevillighet vil du kunne så frø hos dine ansatte som senere vil få muligheten til å gro.

Enkelte bedrifter tilbyr for eksempel gratis tilgang på alle bøker som finnes på Amazon. Det er bare å velge seg en bok, så vil bedriften betale for den. Kanskje vi det som læres i boken kobles mot noe den ansatte gjør i sitt arbeid, og tenne en gnist som ellers aldri ville fått sjansen til å brenne.

Det er også viktig å ikke tro at man vet alt. Inspirer andre til å se på problemstillinger fra nye vinkler. En innovativ person vil aldri se på seg selv som utlært. For hva vil det da si å innovere?

Glem heller ikke å belønne ansatte som stikker hodet frem. Det krever mot å gå mot strømmen og komme med nye ideer og innfallsvinkler. Trår du feil her, så kan du banne på at denne personen aldri vil prøve det samme igjen. Selv om ideen kanskje er prøvd før eller ikke fungerte, så bør den ansatte ha ros for forsøket. Kanskje er neste idé en vinner?

Ansett personer basert på innpass i den kulturen du ønsker å bygge

Hvis du prøver å bygge en fremoverlent, innovativ og fargerik bedriftskultur, ja da må du ansette inspirerende og energirike personer. Lykke til med å drive en slik bedrift om du ansetter to livstrøtte mennesker som kun ser fram til pensjonsalderen.

Kanskje utdanning og erfaring på papiret ikke skal være like viktig som en persons pågangsmot og innpass i bedriftskulturen du ønsker å oppnå. Se like mye på personlighet og egnethet som du ser på antall års erfaring og utdanning.

Det er lite man lærer på skolen som man ikke også kan lære etter at man er ansatt i en bedrift. Du får til og med den fordelen at du kan forme og utvikle den nye personen slik at han eller hun blir en solid ressurs i fremtiden.

Gjennomfør mindre delprosjekter

Det er lett å tenke at nye ideer må være store game-changere. Prøv heller å se det på en litt annen måte. Det er ofte de små, litt nyskapende tingene som sammen utgjør den store forskjellen.

Mindre delprosjekter der man tester ut nye ting vil skape interesse fra ansatte, og kan legge grunnlaget for større prosjekter på sikt. Gjør flere mindre endringer og mål effekten av disse. Bruk deretter det du lærer for å sette i gang større innovasjonsprosjekter. Kanskje kommer til og med ideen for et større prosjekt fra en ansatt som ble inspirert av de små prosjektene.

Det motsatte kan også fungere

En pådriver for innovasjon kan være å utfordre sine egne holdninger om ting. Prøv ofte å tenke at det motsatte også kan fungere. Går mesteparten av markedsføringsbudsjettet til telefonsalg? Test ut hvilke resultater dere får med et nyhetsbrev. Kjører dere kun digital markedsføring? Hva med å teste ut en tradisjonell reklamekampanje rett i postkassen til folk?

Det er ingen regler. Mye kan fungere, og basert på bedriften, det som tilbys og målgruppen man vil nå, så kan det hende at det stikk motsatte av det du gjør i dag er best. Og hvis du finner ut at det ikke var slik, så har du lært noe. Det er minst like viktig som suksess.

Gjennomføringskraft smitter – gjør det du sier du skal gjøre

Ikke vær stor i kjeften hvis du ikke klarer å gjennomføre det du snakker om. Gjentatte falske løfter og brutte deadlines skaper frustrasjon og dreper innovasjon. Ikke lov noe du vet du ikke kan holde, og kommuniser avvik tidlig.

Ikke gjør det du sier du skal gjøre av og til. Ikke gjennomfør ting du har lovt kun når det passer deg. Gjør det til en regel at du alltid gjennomfører. Har du sagt at du skal gjøre noe, så gjør du det slik som beskrevet, og til avtalt tid. Ved å innføre dette i bedriften vil du kunne inspirere ansatte til å gjøre det samme.

Denne gjennomføringskraften er noe som kan få bedriften til å skinne. Hvis man ut mot kunder alltid holder det man lover, da blir man raskt en fast samarbeidspartner. Plutselig har prisen litt mindre å si, fordi kundene dine vet at de får det de skal ha til avtalt tid og kvalitet.

Hvis du til stadighet lover ting du ikke holder, så skuffer du andre. I tillegg vil du til slutt miste tilliten fra ansatte og kunder. Når tillitten er brutt, er det en tung vei tilbake. Et dårlig rykte sprer seg raskt, så ikke bli den bedriften som ikke holder det den har lovt. Dette gjelder både internt og eksternt.

Det er i denne sammenheng mye bedre å sette litt lengre frister. Det verste som kan skje er at du leverer arbeidet til avtalt tid. I beste fall vil du levere før deadline, og det er bare positivt!

Kontroller negativitet og subgrupperinger på arbeidsplassen

Selv om du fokuserer på å bygge et inspirerende og kreativt arbeidsmiljø, så bør du være oppmerksom på negativ energi og subgrupperinger. Det er fort gjort at folk begynner å snakke sammen. Hvis det etablerer seg grupper som til stadighet snakker negativt om firmaet eller arbeidet som gjøres, så kan det motarbeide det du ønsker å oppnå.

Ansatte skal selvsagt få lov til å snakke sammen. Det er sunt å lufte ut frustrasjon fra tid til annen, og alle trenger ikke å vite om alt i et firma. Likevel bør du sette åpenhet høyt, og kanskje viktigst av alt ovenfor ledergruppen. Gjør det klinkende klart at alle ansatte kan komme med sine bekymringer og uenigheter. Døren er alltid åpen. Pass også på å håndtere disse situasjonene på en forståelsesfull måte.

Veldig mye er gjort når de ansatte ser på ledergruppen eller nærmeste leder som et sted å lufte negative tanker og følelser om hendelser eller valg i bedriften. Dette kan eliminere den negative snøballen som oppstår når negativitet får florere uten at basisen for den blir tatt tak i.

Jeg håper denne artikkelen satt i gang noen refleksjoner rundt innovasjon og kreativitet, og at du har en klarere forståelse for hvordan du kan så spirer som bedriften senere kan høste gode frukter av!

Klar til å innovere? Book en gratis workshop med oss!